Zichtbaar!

Prijs €22,75

Zichtbaar kaft 

 

Natuurlijk gebeuren er veel mooie dingen in het onderwijs, en tegelijkertijd neemt de druk om ‘toch maar weer te doen wat we altijd al deden’ toe. De lat wordt alsmaar hoger gelegd en de jacht op zo hoog mogelijke opbrengsten lijkt elk jaar intensiever te worden. De vraag is of dit de leerlingen ten goede komt.

Schoolbestuurders vormen een belangrijke schakel in het onderwijsbeleid tussen scholen en overheid. Helaas is er vaak weinig bekend over de drijfveren en idealen van schoolbestuurders. Waarom nemen zij de zware verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op hun schouders? In dit boek staan de ambities van dertien bestuurders centraal. We maken zichtbaar wat tot nu toe onzichtbaar was.

In hun persoonlijke verhalen worden actuele thema’s van het hedendaagse onderwijs besproken en door hen uitgediept:

  • Hun visie op het kind en op leren
  • Hun drijfveren, dromen, ambities
  • Over hun actuele activiteiten en projecten
  • Over grote kansen, maar ook over de risico’s
  • De relatie met de overheid en hun scholen
  • Over hun opvatting van kwaliteit

Met een groep enthousiaste mensen hebben we met dit boek ZICHTBAAR! willen maken waar het de huidige schoolbestuurders om gaat. Dat levert een rijk en gevarieerd beeld op, maar ook verrassende overeenkomsten in visies en kansen, die men ziet en ervaart in het dagelijkse werk.

Prof. Dr. Gert Biesta heeft met veel interesse deze persoonlijke verhalen van de bestuurders gelezen. Hij reflecteert in het weede deel van het boek op wat hem raakt en soms verbaast. Zijn bijdrage gaat vervolgens in op de kernvraag van het waartoe van onderwijs en scholen besturen.

Samen met de inleiders van dit boek, Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad en Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad, wensen ook de samenstellers u veel plezier toe met het lezen van deze verhalen en hopen dat ze u inspiratie geven voor uw eigen dromen en ambities.