Workshops en presentaties

Onderwijs in zijn beste vorm laat hoog gemotiveerde leerlingen zien, die blij en trots hoge opbrengsten behalen. Uiterst competente leraren zijn aan het werk met kinderen en jong volwassenen die hen echt aan het hart gaan, in scholen die geworteld zijn in hun community. The Essential Schools bieden waarden gestuurd en pedagogisch hoogwaardig onderwijs, waarin diepgaand leren en brede ontwikkeling van leerlingen vanzelfsprekend is.

De Leerschool nodigt u uit voor de interactieve workshop Scholen tot Meesterschap, waarin de uitgangspunten, de dagelijkse praktijk en de verworvenheden van deze Essential Schools het hart vormen.

Hun “Ten Common Principles” komen in de workshop tot leven door verhalen, foto’s en filmpjes; om van te genieten, om van te leren en om over in gesprek te gaan. Essential Schools zijn in deze bijeenkomst de spiegel waarin je de eigen schoolpraktijk en uitgangspunten met frisse ogen kunt bekijken en om, waar wenselijk, deze te revitaliseren.

Inhoud van de workshop (1,5 uur)

Na een korte introductie op “The Coalition of The Essential Schools in de VS” wordt ingezoomd op “The Common Principles”. Twee uitgangspunten worden toegelicht met een filmpje, waarin te zien, te horen en te voelen is dat leerlingen zichzelf, de ander en de wereld om hen heen leren kennen én verantwoordelijkheid daarvoor leren nemen. Hun autonome leraren zijn daarover in gesprek met hen. Het curriculum is een middel om te komen tot burgerschap en leiderschap , waarvoor – goed opgeleid zijn-  een voorwaarde is.

Tenslotte gaan we in gesprek over wat je boeit en wat de moeite waard is om te overdenken in de eigen schoolpraktijk.

Een aantal directeuren uit de Kring Arnhem e.o. heeft het al ervaren tijdens deze presentatie. Een van de deelnemers, N. Remerie, schrijft daarover het volgende: Mij heeft het opgeleverd dat: ‘Ik me verbonden voel met scholen ergens in de wereld die vergelijkbare zaken belangrijk vinden en daar naar ‘leven’. Ook het doorleven van de habits of mind, daarin keuzes maken. Zet mij aan het denken, we hebben dit wel gedaan maar was het genoeg, hoe zinnig is het om dit nog eens op te pakken? Je verhaal suddert dus nog na en zo hoort het ook te gaan met goede en mooie verhalen’.

Nieuwsgierig naar wat zo’n presentatie ook voor uw school kan betekenen? Neem contact op met Rikie van Blijswijk voor een afspraak