Werkgroep Uitdagende Leeromgeving

Een aantal scholen is actief om voor hun leerlingen een uitdagende leeromgeving te ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf. Het gaat hier immers om ontwerpen te maken vanuit de leerdoelen die de school zichzelf stelt. Dat is geen gemakkelijke opgave. Bovendien gebeurt dit voornamelijk na schooltijd en de ontwikkeltijd lijkt vaak te weinig om de ambities waar te maken.
In 2006 heeft de Leerschool de werkgroep Uitdagende Leeromgeving opgericht.

Onze bedoelingen
Wij willen het werk van leraren ondersteunen om aan kinderen een uitdagende leeromgeving te bieden. Een combinatie van uitdagende materialen, opdrachten, activiteiten en een inspirerende leerkracht. Waardoor kinderen nieuwsgierig worden, zelf aan de slag gaan en veel leren.
Wij ontwerpen leeromgevingen op verschillende gebieden. Rond een thema of over een bepaald vakgebied.
We willen dat zoveel mogelijk scholen gebruik kunnen maken van de leeromgevingen die wij ontwikkelen. De ontwikkelde producten worden aangeboden op deze site. Ook kan een school aan de werkgroep vragen om eens langs te komen voor een gesprek en/of voor het maken van een leeromgeving of het inrichten van een atelier.

Wat doen wij?
Ongeveer vijf keer per jaar komen we ’s avonds bij elkaar bij iemand op school. We eten samen en daarna gaan we aan het werk. De ene keer denken en praten we vooral, de andere keer werken we het uit. Er zijn twee mobiele hoeken gemaakt voor ‘spelling’ en de sociaal emotionele ontwikkeling. Het thema ‘sprookjes’ is uitgewerkt. Ook is een avond gediscussieerd over de doelen en criteria van een uitdagende leeromgeving en één keer hebben we een rekenlokaal gebouwd. Een mobiele hoek voor het vak ‘burgerschap’ is in de maak.

Wie zijn wij? 
In de werkgroep zitten leerkrachten, RT’ers en IB’ers van verschillende Lucas Onderwijs scholen die graag met elkaar werken aan de Uitdagende Leeromgeving. Je komt omdat je het leuk vindt en omdat je denkt dat je een bijdrage kunt leveren.

Nieuwsgierig naar de producten van deze werkgroep? Wilt u deze een tijdje in de school uitproberen? Klik dan door naar producten
Wilt u zelf deelnemen aan deze werkgroep? Meld u nu aan bij De Leerschool .