The Essential Schools

Ik weet mij diep geraakt door de verbondenheid van de leraren met hun leerlingen, hun persoonlijke lesstijl en de waarden gestuurde visie op leren in The Essential Schools. Leerlingen praten met respect over hun leraren en de relatie die zij met elkaar hebben. The Ten Common Principles zijn tastbaar aanwezig.

DSCN0782Essential Schools zijn scholen die

werk maken van diep leren en de ‘big issues’ van deze wereld tot thema nemen;

  • waarden gestuurd onderwijs bieden, waar verbondenheid met jezelf en de ander voorop staan;
  • geworteld zijn in de gemeenschap waar ze staan;
  •  dagelijks hun leerstrategieën Habits of Mind en Habits of Work toepassen;
  • verbazingwekkende goede resultaten boeken;
  • excellente en autonome leraren hebben, die zelf hun curriculum ontwerpen;
  • met actuele projecten en thema’s leerlingen leren te leren, kritisch na te denken en samen tot oplossingen leren te komen;
  • leerlingen leren zichzelf te kennen en de verbinding met de wereld aan te gaan;
  • kinderen zowel als leerders en als doeners waarderen en hen stimuleren hun ontwikkelingen aan de hand van hun portfolio te demonstreren;
  • leerlingen leren hoe je je als goed burger in een democratie beweegt en hoe je deze verder kunt evolueren.

De kracht van de  Essential Schools  zit ‘m in hun eenvoud.

Wat hen bindt: zo dicht mogelijk bij kinderen staan.

Wat zij weten: het gaat om het zelfrespect en de talenten van kinderen.

Wat zij doen: dit tot in elke vezel van hun lesgeven laten doordringen.