Publicaties

Hier vindt u alle publicaties die over of door de Leerschool verschenen zijn.

Wanneer je pedagogiek centraal wilt stellen in je onderwijs, zonder de didactiek uit het oog te verliezen, zul je je herkennen in het concept van de Essential schools. Inspiratie, uitgangspunten en denkgewoonten voor de praktijk. De Verenigde Staten kennen 1500 Essential Schools, waarbij ‘essential’ verwijst naar de pedagogische essentie van hun onderwijs- waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen de belangrijkste pijlers zijn- alsmede naar hun praktische uitgangspunten. Een groeiend aantal leerkrachten in Nederland stelt de pedagogiek weer centraal zonder de didaktiek uit het oog te verliezen. Zij zullen zich herkennen in het concept van The Essential Schools.

Auteur: Rikie van Blijswijk. Bron: JSW 4 december 2014

Wat nu gebeurt, telt
In oktober 2010 was Ayla Gavins in Nederland. Op een dinsdagochtend zonder afspraken werd ze geïnterviewd. Enkele innovatieve Amerikaanse scholen hebben zich verenigd in de Coalition of Essential Schools. Ayla Gavins van ‘essential’ basisschool Mission Hill uit Boston vertelt hoe je kwaliteitsonderwijs creëert zonder dat kinderen een ratrace hoeven te lopen.
Auteur: Monique Marreveld. Bron:Didaktief nr.1-2 januari-februari 2011

Persoonlijkheid leraar beslissende factor
“Veel collega’s voelen en weten dat het anders kan en willen veel dichter bij kinderen het onderwijs vormgeven”. Rikie van Blijswijk werkt met Merlijn Wentzel in hun Leerschool aan onderwijs dat beter aansluit bij de vragen, de nieuwsgierigheid en de motivatie van leerlingen. Ze inspireren teams,leraren, directie en bestuursleden om het onderwijs spannender en uitdagender te maken. Belangrijk, menen zij,is de motivatie van leerlingen. “Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, willen zelf leren”, zeggen de partners van de Leerschool.
Auteur: Aat Sliedrecht. Bron: Plein Primair 10 september 2010, nr.7

Tour 2010 in InDruk van Kennisnet
Resi Veldhoven, deelnemer aan De Leerschool On Tour 2010, vertelt haar ervaringen.”Het was een indrukwekkende reis langs een aantal scholen met uiteenlopende en vernieuwende visies. Naast alle verschillen was er een opvallende overeenkomst. Overal geldt als uitgangspunt het talent van het kind. De leerkracht is vooral coach en begeleider en zoekt, samen met het kind, naar de aanwezige talenten. Hiervoor wordt vaak eigen lesmateriaal ontwikkeld zodat het kind op maat informatie tot zich neemt.
Bron: InDruk, nummer PO winter 2010

De Leerschool On Tour in JSW mei 2010
Krachtige manieren om iets nieuws te leren: leren van en met elkaar en leren van goede voorbeelden. Daarom organiseert de Leerschool voor de vijfde keer de Leerschool On Tour. Tussen 4 en 8 oktober 2010 bezoeken de deelnemers aan deze tour zeven innovatieve scholen in Nederland. Dit artikel toont de inzichten en opbrengsten van de Tour langs vernieuwende scholen in 2008.
Auteur: Rikie van Blijswijk. Bron: JSW 9 mei 2010.

Zonder relatie geen prestatie
Dit artikel is een pleidooivoor meer ruimte voor verbondenheid in het onderwijs. Omdat leerlingen daar om vragen en omdat de band tussen leerlingen en leraren dé factor is die de kwaliteit van onderwijs bepaalt. Het is de basis voor zowel de cognitieve ontwikkeling van de kinderen als hun sociale en emotionele groei.
Auteur: Merlijn Wentzel. Bron: Advies en Educatie jaargang 23 december 2009 nummer 6

De kunst van het leraar zijn
Het omgaan met leerlingen op school is een aaneenschakeling van ‘pedagogische ogenblikken’. Momenten waarin de leraar in een ‘split second’ een beslissing moet nemen. Hij of zij moet onmiddellijk weten wat te doen of juist niet te doen en kan het zich niet veroorloven al te lang stil te staan bij de afweging van de meest adequeate reactie.
Auteur: Merlijn Wentzel. Bron: EGOscoop Oktober 2008.

De huiskamer van SBO Merlijn
SBO Merlijn, een school voor speciaal basisonderwijs in de Haagse wijk Laak centraal, heeft er enkele jaren geleden voor gekozen een ruimte en een onderwijsassistent vrij te maken om een ‘huiskamer’ in te richten, een gezellig ingericht lokaal waar kinderen altijd terecht kunnen. De huiskamer is een belangrijk onderdeel van de school geworden. Het is niet alleen een plek waar kinderen tot rust kunnen komen, maar ook een ontmoetingsplaats voor verschillende leeftijden, een sociale oefenruimte, een plek om problemen op te lossen en een gelegenheid wat extra aandacht of emotionele ondersteuning te krijgen. In dit artikel worden praktijk en achtergronden van de huiskamer van SBO Merlijn beschreven.
Auteur: Merlijn Wentzel. Bron: JSW jaargang 92 maart 2008

Studenten werken mee aan schoolontwikkeling
Een woensdagmiddag in de mediatheek van de Bras. Vier Leidse studenten presenteren de resultaten van hun onderzoek. Het onderwerp: betrokkenheid. Ze vertellen dat het woord betrokkenheid verwijst naar een toestand waarin mensen en kinderen helemaal opgaan in hun activiteit. Je bent alert, gemotiveerd en zó geconcentreerd dat je de tijd en alles om je heen vergeet.
Auteurs: Merlijn Wentzel en Rikie van Blijswijk.
Bron: LeerKracht. November 2007