Proeverij Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap

PTNIVOZ sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. B.v. door de persoonlijke ontwikkelingstrajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap. In de maand mei zijn er vier gratis sessies om kennis te maken met de manier van werken en de Docenten van het NIVOZ. Alvast meer weten? Kijk dan naar de film van de onderwijsavond Pedagogische Tact.

Boekenkring van de Leerschool

book_9789460362149_178Op 31 mei wordt in de boekenkring – Denken over onderwijs- gelezen. De auteur, Kees Meijlink,  zal bij de bespreking van zijn boek ook aanschuiven bij de boekenkring. De ervaring leert dat een bespreking met de auteur zelf erbij een extra dimensie vormt. Deze vindt plaats van 19.00 – 21.00. Wil je meedoen? Meldt je dan aan bij Rikie van Blijswijk Je bent van harte welkom.

Aanmelding studiereizen naar The Essential Schools

studiereisHet is een traditie van negen jaar: in het najaar worden weer vijf interessante scholen bezocht in New York en Boston. Dit keer organiseert de Leerschool maar liefst 3 reizen van een week naar deze wereldberoemde scholen. Op 14 oktober, 28 oktober en op 4 november 2017 starten de studiereizen ofwel in New York, ofwel in Boston. We bezoeken twee prachtige scholen in New York en drie in Boston, zowel PO als VO. Je praat met leraren, directeuren, leerlingen/studenten en ouders. Je bent in de klassen meer dan welkom. Uiteraard is er ook tijd voor sightseeing. Wil je ook graag mee? Alleen voor de studiereis met vertrekdatum 14 oktober is nog een aantal plaatsen vrij. Bekijk deze  folder CES reis 2017 New York- Boston Wacht niet te lang; de belangstelling is enorm!

 

 

 

Professionele ontwikkeling in Amerika en Nederland

PD 5Wanneer je mensen met elkaar in gesprek laat gaan over professionele ontwikkeling, kunnen er mooie dingen ontstaan. Het gesprek tussen zes Amerikaanse en 20 Nederlandse collega’s leverde prachtige overpeinzingen op over kinderen en onderwijs: ‘Als leraar wil je meestal graag snel en goed antwoord geven op vragen. Uitleggen is je passie. Een deel van de door jou verstrekte informatie zal daardoor echt binnenkomen bij leerlingen, maar wanneer ze het antwoord op de vraag zelf mogen en kunnen ontdekken, zal de opbrengst veel groter zijn.’ Lees verder