Meer informatie over the Essential Schools

Deze scholen zijn vanaf 1980 opgericht. Ze liggen verspreid in het land, maar Boston en New York zijn de bakermat. Karakteristieken zijn relatie, sociale rechtvaardigheid, excellent onderwijs, burgerschap en community. Op de site van de Leerschool is veel achtergrondinformatie beschikbaar.