Leerschool Netwerk 2002-2008

De voorganger van het Leerschool Netwerk is het directieoverleg, dat al ruim 6 jaar bestaat. De uitgangspunten van dit overleg zijn onveranderd. Het gaat om uitwisseling, kennis en ervaringen opdoen en leren van elkaar. Nieuwkomers vertellen wat hun ambities zijn met de nieuwe school. Vaker vertellen de leidinggevende aan elkaar hun ‘highlights’ en worden vragen aan elkaar gesteld. De Leerschool heeft meerdere onderwerpen aan de orde gesteld. In dit portfolio geven we daarvan een aantal korte terugblikken.

Systeemdenken: Gerard Paardenkooper laat ons kennismaken met de beginselen van het systeemdenken. Hij heeft daar door een cursus veel over geleerd de afgelopen tijd en heeft het ook al in praktijk gebracht tijdens een studiedag op zijn eigen school. Hij vertelt duidelijk waar het om gaat bij het systeemdenken.

Leerschool Netwerk1          Leerschool Netwerk2          Leerschool Netwerk3

Scholenbezoek: Met het directieoverleg is op een eendaagse een bezoek gebracht aan SBO De Horst in Echt om te zien hoe het systeemdenken in de praktijk uitgewerkt wordt.

Samen ontdekken: Benedict Hal heeft het resultaat van de werkgroep uitdagende leeromgeving op school ervaren: er kwamen ineens kistjes met materialen de school binnen en de teamkamer werd ineens werkruimte voor leerlingen. Op een idee gebracht door de verrijdbare ladekastjes, heeft hij inmiddels zelf ook een kastje ingericht over waarnemen. Bij het directieoverleg slaat het aan. Nieuwsgierig kijken we in de map met optische illusies en het doosje met ‘GEHEIM NIET IN KIJKEN’.

De weg van de geleidelijkheid of in één keer om? De Jonge Wereld wil graag ontwikkelen, maar wat is wijsheid; in één keer de boel omgooien of juist kleine stappen zetten? Charles is bang mensen te verliezen of teveel onder druk te zetten als hij te snel gaat, maar op een gegeven moment moet je het wel gewoon gaan doen. En wat doe je met de ouders, die helemaal niet gevraagd hebben om plotselinge ontwikkelingen? Wat vinden wij daarvan? Natuurlijk komen we er op uit dat niet één van beide altijd het beste is. Het hangt helemaal af van de omstandigheden, van het team, van de schoolleider. Er wordt een aantal adviezen gegeven:

  • Stel eerst voor jezelf (met je team) vast wat ‘om’ voor jullie betekent. Waar wil je naartoe?
  • In je hoofd ga je in één keer om, in de praktijk ontwikkel je geleidelijk.
  • Bouw een keuzemoment in waarop je met elkaar besluit op weg te gaan. Voer open gesprekken met de mensen die niet (meer) mee willen.
  • Organiseer een periode waarin leerkrachten mogen experimenteren. Het hoeft niet meteen te lukken, dat hoort erbij. Probeer succeservaringen op te doen.
  • Doe het samen met de leerlingen.
  • Betrek ouders van het begin af aan bij de ontwikkelingen. Geef uitleg en wees duidelijk over waar je naartoe wilt, maar laat hen ook meedenken. Wat zouden zij willen?